Yine çoğunlukla mimar ve mühendisler tarafından sorulardan bir tanesi de baca standartıdır. Şöminelerde baca yapılacağında temiz iç çapının kaç cm olması gerektiği, mahyayı geçmemesi durumunda ne olacağı, bacanın kaç cm ye kadar deplasman yapabileceği bu başlık altında sorulan sorulardan birkaç tanesidir. Bilindiği gibi açık haznelerde baca çapı haznenin ağız genişliği ile orantılıdır.

Kapalı haznelerde ise tepme tütme riski olmadığından bu orantı açık haznelere göre çok kurallarla sınırlandırılmamıştır. Standart bir şömine bacasının müstakil sadece o şöminenin kullandığı ve min. Ø200 mm çapında olmalıdır.

Yine rahat çekmesi ve açık yakılmak istendiğinde basma yapmaması açısından çatı mahyasını min. 40 cm geçmelidir. Mimar arkadaşların yine sıkça sorduğu bir soru da bacanın dümdüz çıkarken mimari projeden dolayı belli bir yerde deplasman yapmaya maruz bırakılmasıdır. Buda 45o lik açıyı geçmemek kaydıyla 50 cm ye kadar olabilir

Bir cevap yazın