Menfezlerden çıkan ısı, ısı odasından gelir ve buradaki ısı sabittir. Menfezleri ne kadar arttırırsak ısıyı o kadar bölmüş oluruz. Örneğin oradan çıkan ısı 3birim ise tek ventilden 3 iki ventilden 1,5+1,5 üç ventilden 1+1+1 ısı alırız. Yani toplamda hep aynı ısı odaya girer.

Bir cevap yazın